Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων Η/Υ

Περιγραφή Επαγγέλματος:

Ο τεχνικός δικτύων υπολογιστών είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας, ο οποίος αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αναλαμβάνει το στήσιμο ενός δικτύου Η/Υ από τη σχεδίασή του μέχρι την παράδοση στον χρήστη. Επίσης έχει την ευθύνη για τη μετέπειτα συντήρηση και υποστήριξή του. Παρέχει επίσης διαχειριστική υποστήριξη του δικτύου (Administrator) και προβαίνει σε διαδικασίες επισκευής ή αντικατάστασης όταν αυτό χρειαστεί. Τέλος, φροντίζει τόσο για τη νόμιμη χρήση λογισμικού όσο και για την προστασία προσωπικών δεδομένων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού από τυχόν εισβολείς του δικτύου.

Συνθήκες Εργασίας:

Οι τεχνικοί δικτύων υπολογιστών εργάζονται στο κέντρο μηχανογράφησης και δικτύωσης διαφόρων υπηρεσιών ή εταιρειών ή ακόμα και σε δικό τους εργαστήριο. Ως μισθωτοί εργάζονται συνήθως κανονικό ωράριο, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργάζονται υπερωριακά για να καλύψουν κάποιες έκτακτες ανάγκες. Το ωράριο των ελεύθερων επαγγελματιών καθορίζεται από τις ανάγκες των πελατών τους. Σε διάφορες περιπτώσεις όπως όταν εργάζονται σε τράπεζες ή εταιρείες τηλεπικοινωνιών internet απαιτείται να εργάζονται με βάρδιες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Ο επιτυχημένος επαγγελματίας Τεχνικός Δικτύου Υπολογιστών διακρίνεται από οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, αναλυτική ικανότητα, δημιουργικότητα, πρακτικό πνεύμα, συστηματικότητα, ικανότητα προγραμματισμού. Πρέπει να διαθέτει ευχέρεια στο χειρισμό και πολύ καλή γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των επικοινωνιακών δικτύων και κυρίως την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των υπηρεσιών του δικτύου. Η επιδεξιότητα σε λεπτές κινήσεις των χεριών, η ικανότητα συγκέντρωσης, η υπολογιστική και μηχανική ικανότητα καθώς και η σωστή χρησιμοποίηση τεχνικών σχεδίασης ανάπτυξης και δοκιμής δικτυακών εφαρμογών είναι σημαντικά εφόδια για τον/την επαγγελματία.
Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα τεχνικός δικτύων υπολογιστών που ανήκει στον Τομέα Πληροφορικής  τον οποίο επιλέγει ο μαθητής στη Β΄ Λυκείου. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (N.3475/2006). Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3. Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, για την πρόσβαση (χωρίς ποσόστωση) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λειτουργικά συστήματα, Επικοινωνίες δεδομένων & Τεχνολογίες Internet, Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Υπολογιστών, Διαχείριση δικτύων, Ηλεκτρονικές και ψηφιακές μετρήσεις, Αρχές Εγκατάστασης δικτύων (δομημένη καλωδίωση), Ασφάλεια δικτύων κ.α.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ της ειδικότητας τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής   μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα  έχοντας σαν πρόσθετο προσόν την πιστοποίηση ECDL.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Οι επαγγελματίες της ειδικότητας είναι απαραίτητα στελέχη των Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανογράφησης και Τεχνικής Υποστήριξης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ή Τμημάτων Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών σε Εταιρείες Πληροφορικής. Ο/η Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών εργάζεται σε επιχειρήσεις αρχικά ως ειδικευόμενος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο (administrator) των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων της επιχείρησης.

Παράλληλα οι απόφοιτοι της ειδικότητας, λόγω των γνώσεων που διαθέτουν στο χώρο της πληροφορικής, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε οποιοδήποτε τομέα εφαρμογής της πληροφορικής.

Οι προοπτικές απασχόλησης εμφανίζονται θετικές για τον αναπτυσσόμενο τομέα της πληροφορικής. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που προσφέρει καλές προοπτικές εξέλιξης και δυνατότητες ευελιξίας, εφόσον ο/η επαγγελματίας ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις και αναβαθμίζει τις γνώσεις του/της. Οι αποδοχές του επαγγέλματος θεωρούνται ιδιαίτερα ικανοποιητικές.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Μαθήματα:

Β’ τάξη                ( Θ : θεωρία   –   Ε : εργαστήρια )

  Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ + 3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ + 2Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ + 2Ε
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ + 2Ε
5. Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων 1Θ + 4Ε
6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ + 2Ε
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’’

Γ’ τάξη

  Μαθήματα Ώρες
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ + 1Ε
2. Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ + 1Ε
3. Ειδικά Θέματα στο  Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 1Θ + 4Ε
4. Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών 1Θ + 3Ε
5. Πληροφορικιακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ + 2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β