Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:

Εργάζεται ως υπάλληλος γραφείου και τα καθήκοντά του καθορίζονται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης ή του οργανισμού που απασχολείται. Συνήθως ασχολείται με την αρχειοθέτηση εγγράφων, με την παροχή πληροφοριών από το τηλέφωνο, την εξυπηρέτηση πελατών, την προετοιμασία και αποστολή επιστολών τη δακτυλογράφηση εγγράφων και το χειρισμό e-mail και fax παράλληλα δραστηριοποιείται ως βοηθός του έφορου ή του λογιστή, συγκεντρώνοντας και ελέγχοντας όλα τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας. Κάνει την αρχειοθέτηση των παραστατικών του λογιστηρίου και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας. Συμβάλλει στην οργάνωση του λογιστηρίου, υπό την εποπτεία του λογιστή, προετοιμάζει τα δελτία πωλήσεων και τα τιμολόγια, εισπράττει λογαριασμούς και εξοφλεί οφειλές της εταιρείας. Τέλος συμπληρώνει τα έντυπα για την εφορία και διάφορες άλλες υπηρεσίες.
Ο απόφοιτος  της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω  ενδεικτικά επαγγέλματα:.

Ως υπάλληλος οικονομικών  υπηρεσιών με αρμοδιότητες να :.

 • Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ.
 • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
 • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.
 • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής  καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.
 • Μετά την πάροδο 6 ετών από την λήψη του πτυχίου υπογράφει βιβλία Α΄ κατηγορίας, καθώς και Γ΄ κατηγορίας με συγκεκριμένο τζίρο (20% πάνω από τα όρια της Β΄ κατηγορίας)
 • Ασχολείται με προμήθειες εσωτερικού – εξωτερικού. Παραγγελίες – πληρωμές.
 • Κάνει συμφωνίες λογιστικών βιβλίων μηνιαίες και ετήσιες.
 • Συντάσσει φορολογικές δηλώσεις διεκπεραιώνει φορολογικές υποθέσεις φυσικών προσώπων.

Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:.

 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές  υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

Συνθήκες Εργασίας:

Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την κτιριακή υποδομή, τις εγκαταστάσεις, το επίπεδο οργάνωσης και το εργασιακό κλίμα που επικρατεί στην επιχείρηση όπου απασχολείται. Το ωράριό του είναι κανονικό αλλά όταν υπάρχει φόρτος εργασίας εργάζεται υπερωριακά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

 

Απαιτείται να είναι υπεύθυνος, εχέμυθος, μεθοδικός, προσαρμοστικός και να διαθέτει κριτική και ορθολογική σκέψη. Πρέπει να αγαπά την τακτική, οργανωμένη και επιμελημένη δουλειά και να διαθέτει υπομονή, επιμονή και επικοινωνιακές δεξιότητες. Επίσης η αυξημένη προσοχή η ευελιξία και η ακρίβεια θεωρούνται απαραίτητα προσόντα για τη σωστή διεκπεραίωση των εργασιών του. Οφείλει να ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών και να γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία για θέματα φορολογικά, εργατικά κ.λπ. Τέλος η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η άριστη χρήση λογιστικών προγραμμάτων του Η/Υ τον καθιστούν άριστο και επιτυχημένο.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (N.3475/2006). Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3. Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, για την πρόσβαση (χωρίς ποσόστωση) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα για την ειδικότητα που έχουν κατοχυρωθεί από το Ν. 2515, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 154 Α’ στις 25-7-1997, καθώς και από το Π.Δ. 340, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 228 Α’ στις 6-10-1998, αφορούν τους πτυχιούχους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.

Για τους νέους τίτλους σπουδών των ΕΠΑ.Λ., αναμένεται υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας τους, με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Νομοθεσία:  Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/25.07.1997, τ’. Α’) και Π.Δ. 340/98 (ΦΕΚ 228/06.10.1998, τ’. Α’).

Επαγγελματικές  Άδειες

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτέχνη Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους πτυχίου ΕΠΑΛ στους ασκούντες το επάγγελμα για 6 χρόνια από την λήψη του πτυχίου. Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης υπογράφουν λογιστικά βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας καθώς και Γ΄ για επιχειρήσεις με τζίρο 20% πάνω από το όριο της Β΄ κατηγορίας (δηλ. περίπου 1.200.000€)
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Μπορεί να εργαστεί ως διοικητικός υπάλληλος και ως βοηθός λογιστή σε δημόσιες υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, βιομηχανίες, χρηματιστήριο, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, γραφεία ορκωτών λογιστών και λογιστικά γραφεία.
Ακόμα μπορεί να εργαστεί σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις (απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών), και σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Μαθήματα Β’ τάξη                                          Ώρες Μαθήματα  Γ’ τάξη                                          Ώρες
Άρχες Λογιστικές 2Θ + 2Ε Άρχες Οικονομικής Θεωρίας
Σύγχρονο  Περιβάλλον Γραφείου 2Θ  + 4Ε Άρχες Οργάνωσης και Διοίκησης
Στοιχεία Δικαίου (Αστικού – Εμπορικού – Εργατικού) Φορολογική Πρακτική 2Θ + 4Ε
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική Λογιστικές Εφαρμογές
Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (ECXEL) 2Θ + 2Ε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Αγγλικά Ειδικότητας Ι Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ
              Σύνολο: 23 ώρες Σύνολο: 23 ώρες

( Θ : θεωρία   –   Ε : εργαστήρια )            Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.