Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

 Ειδικότητες
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
  • Τεχνικός Αυτοματισμού
https://www.facebook.com/ek.argos/