Τομέας Διοίκησης Οικονομίας

 


 

  • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων.
  • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
  • Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού