Προσωπικό

Διευθυντής : Αναστάσιος Καχριμάνης

Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Διοίκησης, Υγείας Πρόνοιας  : Αγγελοπούλου Όλγα

Υπεύθυνος Μηχανολογικού Τομέα, Πληροφορικής, Γεωπονίας: Αθανασάκος Δημήτριος