Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών μπορεί να:
 
  • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.
  • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών.
  • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
  • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
  • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του.
 
Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές Αστυφυλάκων και  στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Β’ ΤΑΞΗΣ
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ+3Ε
Μηχανική – Αντοχή Υλικών
Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές 2Θ+5Ε
Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε
Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ
Στοιχεία Μηχανών
Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού 3Θ+5Ε
Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές 2Θ+6Ε
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές
ΣΥΝΟΛΟ 23
 Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.