Τομέας Πληροφορικής

  • Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων Η/Υ
  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής