Αρχική

Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα είναι σχολεία της δευτεροβάθμιας τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμένα με εργαστήρια ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν σε αυτά με εργαστηριακά μαθήματα τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ και Ι.Ε.Κ.

Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα ως σχολικές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αυτοτελή διοικητική δομή και λειτουργούν δίχως δικούς τους μαθητές.

Το Εργαστηριακό Κέντρο Άργους  εξυπηρετεί τους μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ και του Δ.Ι.Ε.Κ. Άργους.