Αρχική

Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμένα με εργαστήρια, ώστε να μπορούν να εκπαιδεύονται σε αυτά μέσω της διεξαγωγής των εργαστηριακών μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος σπουδών, οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ και Ι.Ε.Κ.

Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα  έχουν αυτοτελή διοικητική δομή και εξυπηρετούν το μαθητικό δυναμικό των όμορων σχολικών μονάδων.

Το Εργαστηριακό Κέντρο Άργους  εξυπηρετεί τους μαθητές του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ , του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και του Δ.Ι.Ε.Κ. Άργους.