Υπάλληλος Οικονομίας και Διοικησης στον Τουρισμό

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό  μπορεί    να εργαστεί  σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να:

  • Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.
  • Καταγραφεί  τα  στοιχείων πελατών στα κατάλληλα έντυπα  του τμήματος υποδοχής.
  • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
  • Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.
  • Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν  τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών.
  • Διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.
  • Παρέχει πληροφορίες σχετικά  με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται.
  • Εξυπηρετεί  τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.

  Συμπερασματικά, ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό  μπορεί να  απασχοληθεί  κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.     Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπαίδευσης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Β’ τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Εισαγωγή στον Τουρισμό
2. Οργάνωση και Λειτουργία  Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων 3Θ  + 4Ε
3. Άρχες Λογιστικής 2Θ + 2Ε
4. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού – Εμπορικού – Εργατικού)
5. Αγγλικά Ειδικότητας Ι
6. Γαλλικά ή Γερμανικά
                                                                               Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β’/05.06.2015)

 

Γ’ τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Άρχες Οικονομικής Θεωρίας
2. Άρχες Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Εφαρμογές στον Τουρισμό
4. Γεωγραφία Τουρισμού
5. Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ
6. Γαλλικά ή Γερμανικά
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β’/05.06.2015)

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Υπαλλήλου Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

.

Νομοθεσία:   Ν.Δ. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 τ.Α’/25.07.1997) και Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228 τ. Α’/06.10.1998)  και Ν.Δ.  4177/1013 άρθρο 46 (ΦΕΚ 173 τ.Α’/08.08.2013)
Επαγγελματικές  Άδειες

  1. Λογιστή  Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (πτυχίο, 10ετής προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή)
  2. Λογιστής Φοροτεχνικού Γ’ τάξεως (5ετής προϋπηρεσία ως Λογιστής Φοροτεχνικός  Δ’ τάξεως  + εξετάσεις)